Konvalvegen 2A, 2034 Holter, NORWAY
+47 902 02 756

Kjøpsvillkor

Kjøpsvillkor – vmh.media


1. Företag

vmh.media levereras utav Voss Media House AS, organisationsnummer 920 458 033, hädanefter kallad Säljare. Information och bilder på hemsidan ägs av företaget eller företagets partners och kan ej kopieras utan tillåtelse.

2. Priser

Alla priser är angivna i SEK.

Alla priser inkluderar moms.

Vid betalning kommer du se pris per produkt, debiterad moms och totalpris inkluderadt alla avgifter som moms, frakt och betalning.

3.1 Betalning

Betalning sker med valt betalningssätt i kassan.

När du handlar hos oss behandlas betalningen av Bambora som är en säker elektronisk betalningslösning för Visa och MasterCard/Eurocard. All kortinformation lagras i enlighet med kortnätverkens regelverk. Du debiteras omgående och pengar dras direkt från ditt kort.

3.2 Kortbetalning

Vi accepterar följande kort: Visa, Mastercard och Maestro. Totalbeloppet debiteras omedelbart. Vi använder oss av Bambora som betalningslösning och uppfyller därigenom vid varje tillfälle erforderliga kraven för betalningslösningar. Detta betyder att du tryggt och säkert kan göra din kortbetalning hos oss.

4. Frakt

Eftersom mediefiler levereras digitalt, kommer frakt ej debiteras.

4.1 Leverans

Ordrar blir automatiskt bearbetade och mediefilerna kan laddas ner omgående.

4.3 Skadade mediefiler och reklamation

När beställningen är betald och du får tillgång till mediefilerna, är det viktigt att du kollar mediefilerna för skador eller defekter. Om några av mediefilerna är defekta eller har skador, kan du kontakta oss via mailadress: post@vossmediahouse.com för vidare instruktioner.

5. Ångerrätt

Alla köp är undantagna ångerrätt eftersom produkten är en personlig producerad mediefil av dig som kund (eller den du köper produkten åt). Du har även möjlighet att undersöka mediefilerna innan du genomför köp av fullständig versionen av filerna.  

7. Sekretess, säkerhet och personlig information

I samband med beställningen, godkänner du att Säljaren sparar och använder din information.

Vi gör detta för att uppfylla våra skyldigheter gentemot dig som kund. Vi dokumenterar även all kommunikation med dig via mejl, för att kunna erbjuda tjänsten som förväntas. Säljare kommer inte att lämna ut din personliga information till tredje part. Vi förbehåller oss rätten att använda mejl för marknadsföring och för att skicka nyhetsbrev.

Kunden har enligt GDPR rätt att få ta del av den information som Bodyflight har registrerat om Kunden. Om informationen är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan Kunden begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss i så fall via kontaktinformationen som du hittar under punkt 8.

8. Kontakt & Support

E-mail: post@vossmediahouse.com

Postadress:

Voss Media House AS

Gullfjordungsvegen 1

5704, Voss

NORWAY

Organisationsnummer: 920 458 033

9. Cookies

En cookie är en textfil som skickas från en webbplats till datorn där den lagras antingen i minnet (session cookies) eller som en textfil (textbaserade cookies).

Om din webbläsare är inställd på att inte acceptera cookies kan det hindra vår webbplats att fungera optimalt. Du kan enkelt ändra detta i dina webbläsarinställningar. Observera att vi inte använder cookies för att lagra din personliga information.

10.1 Force majeure

Force Majeure: Parterna är vidare befriat från ansvar gentemot Kunden om parterna förhindras att fullgöra sina åtaganden på grund av omständighet utanför parternas kontroll eller förmåga som parterna inte skäligen kunnat förväntas förutse, och vars följder parterna inte heller skäligen skulle kunna ha undvikit eller övervunnit, eller om parterna förhindras fullgöra sina skyldigheter på grund av omständighet som är hänförlig till tredje man eller på grund av naturkatastrof, blixtnedslag, elavbrott, arbetskonflikt, krig eller annan orolighet, eldsvåda, nytillkommen eller ändrad lagstiftning eller myndighetsbestämmelse, fel i extern teleförbindelse eller liknande omständigheter.

10.2 Ändringar

Parterna äger rätt att utan förvarning, på eget bevåg eller p.g.a. myndighets krav, ändra sina Allmänna villkor. Eventuella ändringar träder i kraft så snart de blivit tillgängliga.

Kund uppmanas därför att hålla sig uppdaterad vad gäller de Allmänna villkoren.

10.3 Klager

Om kund har klagomål, kan ni kontakta oss via kontaktinformation som du hittar under punkt 8.

10.4 Tvister og lover

Norsk lov skal gjelde for alle kjøp gjort under disse vilkårene. Tvister om kjøp under disse vilkår skal utelukkende behandles av en Norsk domstol.