Konvalvegen 2A, 2034 Holter, NORWAY
+47 902 02 756

Allmänna villkor

Allmänna villkor

  • Bodyflight Göteborg AB
  • Säve flygplatsväg 25
  • 42373 Säve
  • +46 10 139 97 00
  • stockholm@bodyflight.se goteborg@bodyflight.se

1. Allmänt: Bodyflight Göteborg, org.nr 5590953484 tillhandahåller upplevelsen ”Bodyflight” vilket innebär att människor kan flyga sin egen kropp på en stråle av luft i en glaskammare. Den som köper en upplevelse benämns nedan som Kund.

2. Försäkring: Samtliga Kunder som köper upplevelsen Bodyflight kommer att vara försäkrade för olycksfall utan extra kostnad vid eventuella skador, förluster eller andra olägenheter som uppkommer i samband med själva upplevelsen. All information om denna försäkring finns på www.bodyflight.se/forsakring.

3. Restriktioner och andra begränsningar: På www.bodyflight.se anges vilka begränsningar och villkor som finns för upplevelsen Bodyflight.

Vid osäkerhet kring dessa villkor ombeds Kund att kontakta Bodyflight för mer information. Bodyflight vill även uppmärksamma Kund på att angiven tidsåtgång för respektive upplevelse skall ses som en uppskattning.

4. Bodyflight levererar presentkort till upplevelser inom möhippa, svensexa, förstagångsflygare, kick-off, konferens och Proflyer digitalt. Köp av presentkort kan vid köpetillfället, eller vid senare tillfälle, bokas in genom bokningssystem tillhandahållet på www.bodyflight.se. Presentkorten är giltiga både i Stockholm och Göteborg (prel öppning dec 2018).

5. På presentkort anges en giltighetstid om 12 månader från köpetillfället. Kund måste boka en tid inom presentkortets giltighetstid. I de fall Kund inte har bokat in sig inom presentkortets giltighetstid anses det förbrukat. Stora grupper omfattas inte av återköpsgaranti.

Om presentkortets giltighetstid är på väg att gå ut kan det förlängas ytterligare 4 månader. Priset för detta är 20% av presentkortets ursprungsvärde.

6. Bokad tid är bindande men kan ombokas.

Ombokning av bokad tid kan för privatperson ske senast 72h före utsatt bokad tid. För det fall Kund har drabbats av sjukdom godtas läkarintyg för ombokning av tid.

För grupper över 10 personer och företag gäller avbokning och ombokning minst 14 dagar före bokad tid. För det fall att grupp eller företag avbokar mellan 7-14 dagar före bokad tid behåller Bodyflight 30 procent i avbokningsavgift. För det fall att grupp eller företag avbokar mellan 2-6 dagar före bokad tid behåller Bodyflight 75 procent i avbokningsavgift. Vid senare avbokning förfaller hela beloppet.

Vid ombokning av grupper och företag tas en ombokningsavgift ut om 10 procent av beloppet.

7. Ångerrätt: Om privatkund vill låta köpet som skett via Bodyflight återgå och upplevelsen inte redan har bokats eller flygningen är genomförd är återgång möjlig inom 14 arbetsdagar från datumet då köpet genomfördes. Om köpet har gjorts via en av Bodyflight auktoriserad återförsäljare skall Kund vända sig till återförsäljaren för retur av vara och återbetalning. Auktoriserade återförsäljare presenteras på Bodyflight hemsida www.bodyflight.se.

För större grupper och företagskund gäller avbokningsregler i punkt 6.

8. Reklamation och ansvar: Bodyflight ansvarar på sätt som anges i dessa Allmänna villkor gentemot Kund. Eventuell reklamation skickas till Bodyflight på stockholm@bodyflight.se eller goteborg@bodyflight.se

9. Förlorat eller stulet presentkort: I händelse av ett förlorat eller stulet värdebevis, måste Kunden kontakta Bodyflight Stockholm omgående. Kunden erhåller ett nytt presentkort om Kunden kan hittas i Bodyflights register eller på annat sätt styrka sitt köp. En administrativ avgift på 150 kronor tillkommer.

10. Speciella erbjudanden: Bodyflight kan med kort varsel erbjuda skojflyg till speciella priser, så kallade ”sista minuten erbjudanden”. För ”sista minuten-erbjudanden” gäller särskilda villkor vilka framgår vid tiden för varje ”sista minuten-erbjudande”.

11. Force Majeure: Bodyflight är vidare befriat från ansvar gentemot Kunden om Bodyflight förhindras att fullgöra sina åtaganden på grund av omständighet utanför Bodyflight kontroll eller förmåga som Bodyflight inte skäligen kunnat förväntas förutse, och vars följder Bodyflight inte heller skäligen skulle kunna ha undvikit eller övervunnit, eller om Bodyflight förhindras fullgöra sina skyldigheter på grund av omständighet som är hänförlig till tredje man eller på grund av naturkatastrof, blixtnedslag, elavbrott, arbetskonflikt, krig eller annan orolighet, eldsvåda, nytillkommen eller ändrad lagstiftning eller myndighetsbestämmelse, fel i extern teleförbindelse eller liknande omständigheter.

12. Ändringar: Bodyflight äger rätt att utan förvarning, på eget bevåg eller p.g.a. myndighets krav, ändra sina Allmänna villkor. Eventuella ändringar träder i kraft så snart de blivit tillgängliga på den www.bodyflight.se

Kund uppmanas därför att hålla sig uppdaterad vad gäller de Allmänna villkoren.

13. Policy personuppgifter: När Kund lägger sin beställning hos Bodyflight uppger kunden personuppgifter. I samband med Kundens beställning godkänner Kunden att Bodyflight lagrar och använder Kundens uppgifter i Bodyflights verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot Kunden. Bodyflight kan också komma att använda kundens e-postadress för nyhetsbrev och i marknadsföringssyfte. Kunden har enligt GDPR rätt att få ta del av den information som Bodyflight har registrerat om Kunden. Om informationen är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan Kunden begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss i så fall på stockholm@bodyflight.se eller goteborg@bodyflight.se 

Bodyflight skickar inte några personuppgifter till tredje part om så inte krävs enligt lag, föreläggande eller annan myndighetsåtgärd.

14. Bodyflight bekräftar köp via e-post till Kunden. Kunden godkänner vid köp att en film spelas in på Kunden vid flygtillfället. Syftet med detta är att ge Kunden ett dokumenterat minne av sin upplevelse. Filmen kommer att skickas ut till samtliga deltagare den dagen, vilket betyder att andra personer kan komma att se din film. Kunden godkänner också att Bodyflight efter flygtillfället publicerar filmen på utvald ”sociala medier plattform” eller online-community. Bodyflight kan ej garantera film på alla Kunder Frånvaro av film kan bero på exempelvis tekniska problem.

15. Kortinformation: När du handlar hos Bodyflight Stockholm behandlas betalningen av Bambora som är en säker elektronisk betalningslösning för Visa och MasterCard/Eurocard. All kortinformation lagras i enlighet med kortnätverkens regelverk. Du debiteras omgående och pengar dras direkt från ditt kort.

16. Cookies: En förutsättning för att kunna använda Bodyflight webbplats är att du accepterar användandet av sessionscookies. Dessa cookies används för att du ska kunna utföra dina beställningar på ett enkelt och smidigt sätt och försvinner när du loggar ut ur tjänsten eller stänger din webbläsare. Om du inte vill acceptera användande av cookies kan du göra inställningar via din webbläsares säkerhetsinställningar. Observera att ett nekande till användning av cookies medför att vissa funktioner inte kommer att fungera fullt ut.

17. Skyddad information: För att kunna förhindra obehörig tillgång, se till att informationen är korrekt och garantera att uppgifterna används på rätt sätt har Bodyflight Stockholm, tillsammans med leverenatörer, implementerat vissa fysiska, elektroniska och förvaltande säkerhetsrutiner för att skydda informationen som vi samlar in online. Vi skyddar uppgifterna i enlighet med etablerade säkerhetsstandarder och -rutiner, som t.ex. Secure Sockets Layer (SSL), och vi utvärderar ständigt ny teknik som är avsedd att skydda information. Bodyflights medarbetare är utbildade för att förstå och följa dessa rutiner för behandling av uppgifter, och vi informerar alla anställda om våra sekretessavtal, -rutiner och -riktlinjer.

18. Vi använder oss av Bambora som betallösning och uppfyller därigenom vid varje tillfälle erforderliga kraven för betallösningar. Detta betyder att du tryggt och säkert kan göra din kortbetalning på Bodyflight hemsida.